Báo cáo tổng quan ngành Bất Động Sản (Tuần 1 | Tháng 02/2021)

Khối ngân hàng vượt xa các doanh nghiệp bất động sản về phát hành trái phiếu riêng lẻ

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về phát hành trái phiếu riêng lẻ, khối ngân hàng vượt xa so với các doanh nghiệp bất động sản trong huy động trái phiếu, chiếm 55,13% tổng giá trị phát hành trong tháng 12/2020.

doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu
Khối ngân hàng vượt xa so với các doanh nghiệp bất động sản trong huy động trái phiếu
(Ảnh: Internet)

Cụ thể, số liệu thống kê của HNX trong tháng 12/2020 cho thấy có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu riêng lẻ. Tổng giá trị đăng ký phát hành 75,35 nghìn tỷ đồng.

Về kết quả phát hành, giá trị phát hành thành công đạt 43,47 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,69% tổng giá trị đăng ký phát hành.

Về cơ cấu phát hành, nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 12 là các tổ chức tín dụng, chiếm 55,13% tổng giá trị phát hành.

Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 5,88% tổng giá trị phát hành; các doanh nghiệp xây dựng chiếm 4,38%; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 3,78%.

Các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 1,61%; các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 0,87%; còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 28,35% tổng giá trị phát hành.

Về phát hành trái phiếu quốc tế, trong tháng 12/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Như vậy, trong năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019.

Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019 .

Số doanh nghiệp phát hành thành công là 277 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

 

Năm 2020, dư nợ tín dụng các dự án xanh khoảng 290 nghìn tỷ đồng

Ước tính cuối năm 2020, dư nợ tín dụng đối với các dự án xanh khoảng 290 nghìn tỷ đồng, trong đó tập trung vào các ngành chủ chốt của tăng trưởng xanh như: Nông nghiệp sạch (127 nghìn tỷ đồng); năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (84 nghìn tỷ đồng); quản lý nước bền vững tại đô thị và nông thôn (31 nghìn tỷ đồng).

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng đã thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng cho các dự án, phương án với dư nợ được đánh giá khoảng 1,2 triệu tỷ đồng của gần 500 nghìn khoản cấp tín dụng được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội.

Từ những kết quả nêu trên của ngành ngân hàng, tại “Báo cáo toàn cầu về tiến bộ trong cải cách hướng tới tài chính bền vững 2019” của Mạng lưới ngân hàng bền vững (SBN), Việt Nam được đánh giá là một trong 38 thị trường đang phát triển có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và được xếp vào nhóm các quốc gia trong giai đoạn triển khai Ma trận tiến bộ SBN.

Dư nợ tín dụng tập trung vào các ngành chủ chốt tăng trưởng xanh
Năm 2020, dư nợ tín dụng tập trung vào các ngành chủ chốt của tăng trưởng xanh
(Ảnh: Internet)

Đồng thời, tại báo cáo Tiến bộ quốc gia của Việt Nam năm 2019, Việt Nam được xếp thứ hạng cao so với các nước châu Á và toàn cầu trong các chính sách liên quan đến đóng góp quốc gia tự quyết NDCs – một nội dung quan trọng của Thỏa thuận Paris.

Đặc biệt, từ thực tiễn trong quá trình triển khai về ngân hàng xanh, tín dụng xanh, trong năm 2020, với vai trò là nước Chủ tịch ASEAN 2020, NHNN đã xây dựng “Sáng kiến về các nguyên tắc ngân hàng bền vững” với mục đích hướng dẫn NHTW và Cơ quan quản lý tiền tệ của ASEAN thúc đẩy ngân hàng bền vững trong khối ASEAN.

Sáng kiến được đệ trình tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN (ACGM) vào tháng 10/2020 và nhận được đánh giá rất cao của NHTW các nước ASEAN. Hiện nay, Sáng kiến đang được Đồng Chủ trì Ủy ban cấp cao về Hội nhập ngân hàng tiếp tục và hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của NHTW các quốc gia, và sẽ đề xuất ban hành tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (ACGM) lần thứ 17 vào tháng 3/2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh hiện nay còn gặp một số khó khăn như:

  • Thứ nhất, việc đầu tư vào các ngành/lĩnh vực xanh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, công trình xanh tại Việt Nam hiện nay thường đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, rủi ro thị trường. Trong khi nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn, huy động theo chi phí vốn thương mại trên thị trường;
  • Thứ hai, các tiêu chí cụ thể để phân loại ngành/lĩnh vực xanh còn chung chung, khá phức tạp, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng khi làm căn cứ lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng;
  • Thứ ba, nhận thức và năng lực của các tổ chức tín dụng trong phát triển các sản phẩm tín dụng xanh mới ở bước đầu và còn hạn chế;
  • Thứ tư, mặc dù các tổ chức tín dụng đã quan tâm tới đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, tuy nhiên hiện nay phần lớn cán bộ tín dụng chưa được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực môi trường nên các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong quá trình thẩm định rủi ro môi trường xã hội.
NHNN hỗ trợ sau Covid
NHNN tiếp tục thực thi các chính sách tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế sau Covid-19
(Ảnh: Internet)

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, với vai trò nhiệm vụ, chức năng của ngành ngân hàng, thời gian tới, NHNN tiếp tục thực thi các chính sách tín dụng nhằm thúc đẩy hoạt động của ngành ngân hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế sau Covid-19. Theo đó:

  • Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý hướng dẫn thực hiện ngân hàng xanh, tín dụng xanh cho các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản dưới luật quy định về hoạt động tín dụng xanh, NHNN sẽ nghiên cứu và có hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
  • NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường xã hội cho những ngành kinh tế làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng cho thẩm định và quyết định cấp tín dụng.
  • Xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường.

APEC CORP tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937 28 8486