APECCORP Training Center

APEC CORP luôn hướng tới một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, môi trường đó sẽ tạo nên giá trị thặng dư bền vững cho Khách Hàng, Công Ty và Xã Hội.

Vì vậy, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nội bộ luôn là nền tảng để APEC CORP, dựa vào đó để phát triển xa hơn trên con đường trở thành một công ty Bất Động Sản hàng đầu.

APEC CORP liên tục tổ chức các chương trình đào tạo nội nghiệp cho các phòng ban, và nhất là cho phòng Kinh Doanh, nơi sẽ sản sinh ra những người đại diện cho bộ mặt của công ty, những người trực tiếp gặp mặt khách hàng, trực tiếp tạo dựng thương hiệu, uy tín và sức mạnh của công ty.

Tất cả nhân viên kinh doanh mới vào công ty, từ những người đã có kinh nghiệm về bất động sản, đến những người chưa hề biết gì về nghề môi giới bất động sản, đều được Ban Lãnh Đạo công ty định hướng lại nghề nghiệp, đào tạo lại toàn bộ kiến thức chuyên môn, huấn luyện lại tất cả những kỹ năng cần thiết cho một người Môi Giới Bất Động Sản Chuyên Nghiệp.

Các chương trình đào tạo bao gồm 3 chủ đề chính:

  • Đào tạo định hướng nghề nghiệp.
  • Đào tạo kiến thức chuyên môn.
  • Đào tạo kỹ năng mềm.

Một số hình ảnh về các khóa đạo tạo mà APEC CORP đã thực hiện:

Khóa đào tạo về giá trị thương hiệu APEC CORP

Khóa huấn luyện nhân viên kinh doanh tư vấn tại dự án

Khóa huấn luyện Digital Marketing

Khóa huấn luyện kỹ năng giao tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

Scroll Up